a04650-001

異體字

研訂者

陳新雄

音 讀

ㄐ|ㄥ

內 容

」為「驚」之異體。大徐本《說文解字.馬部》:「,馬駭也。從馬敬 聲。」《廣韻.平聲.庚韻》:「,懼也。《說文》曰:馬駭也。」《集韻 .平聲.庚韻》:「也。《說文》馬駭也。」按宋太祖祖父諱敬,追贈為翼 祖,凡敬字缺末筆作,偏旁字亦然,故驚變作,今作「驚」之異 體。

 

*此形為避宋太祖之祖趙敬諱而省。